میزبانی وب لینوکس بسته یک

۲۵۰MB فضای میزبانی سالانه
۱GB پهنای باند ماهانه
یک اکانت ایمیل و پایگاه داده
یک ساب دامین و اف تی پی
قابلیت میزبانی یک دامنه
یک دامنه ملی رایگان دارد

میزبانی وب لینوکس بسته دو

۴۰۰MB فضای میزبانی سالانه
۳GB پهنای باند ماهانه
یک اکانت ایمیل و پایگاه داده
یک ساب دامین و اف تی پی
قابلیت میزبانی یک دامنه
یک دامنه ملی رایگان دارد

میزبانی وب لینوکس بسته سه

۱GB فضای میزبانی سالانه
۸GB پهنای باند ماهانه
ایمیل و پایگاه داده نامحدود
پنج ساب دامین و اف تی پی
قابلیت میزبانی یک دامنه
یک دامنه ملی رایگان دارد

میزبانی وب لینوکس بسته چهار

2GB فضای میزبانی سالانه
15GB پهنای باند ماهانه
ایمیل و پایگاه داده نامحدود
پنج ساب دامین و اف تی پی
قابلیت میزبانی یک دامنه
یک دامنه ملی رایگان دارد

میزبانی وب لینوکس بسته پنج

۵GB فضای میزبانی سالانه
۲۰GB پهنای باند ماهانه
ایمیل و پایگاه داده نامحدود
ده ساب دامین و اف تی پی
قابلیت میزبانی یک دامنه
یک دامنه ملی رایگان دارد

میزبانی وب لینوکس بسته شش

10GB فضای میزبانی سالانه
40GB پهنای‌باند ماهانه
ایمیل و پایگاه‌داده نامحدود
ساب‌دامین و اف‌تی‌پی نامحدود
قابلیت میزبانی یک دامنه
یک دامنه ملی رایگان دارد

Powered by WHMCompleteSolution