هاست لینوکس حرفه ای

هاست لینوکس حرفه ای یک گیگ - HLP1 0 موجود است

1GB فضای میزبانی سالانه
10GB پهنای باند ماهانه
یک اکانت ایمیل و پایگاه داده
یک ساب دامین و اف تی پی
قابلیت میزبانی یک دامنه

هاست لینوکس حرفه ای دو گیگ - HLP2

2GB فضای میزبانی سالانه
20GB پهنای باند ماهانه
دو اکانت ایمیل و پایگاه داده
دو ساب دامین و اف تی پی
قابلیت میزبانی یک دامنه

هاست لینوکس حرفه ای پنج گیگ - HLP3

5GB فضای میزبانی سالانه
50GB پهنای باند ماهانه
ایمیل و پایگاه داده نامحدود
پنج ساب دامین و اف تی پی
قابلیت میزبانی یک دامنه

هاست لینوکس حرفه ای ده گیگ - HLP4

10GB فضای میزبانی سالانه
100GB پهنای باند ماهانه
ایمیل و پایگاه داده نامحدود
ده ساب دامین و اف تی پی
قابلیت میزبانی یک دامنه

هاست لینوکس حرفه ای بیست گیگ - HLP5

20GB فضای میزبانی سالانه
200GB پهنای باند ماهانه
ایمیل و پایگاه داده نامحدود
ساب‌دامین و اف‌تی‌پی نامحدود
قابلیت میزبانی یک دامنه

هاست لینوکس حرفه ای پنجاه گیگ - HLP6

50GB فضای میزبانی سالانه
500GB پهنای‌باند ماهانه
ایمیل و پایگاه‌داده نامحدود
ساب‌دامین و اف‌تی‌پی نامحدود
قابلیت میزبانی دو دامنه