هاست لینوکس ایران

هاست لینوکس یک گیگ - HLB1 0 موجود است

1GB فضای میزبانی سالانه
2GB پهنای باند ماهانه
یک اکانت ایمیل و پایگاه داده
یک ساب دامین و اف تی پی
قابلیت میزبانی یک دامنه

هاست لینوکس دو گیگ - HLB2

2GB فضای میزبانی سالانه
4GB پهنای باند ماهانه
یک اکانت ایمیل و پایگاه داده
یک ساب دامین و اف تی پی
قابلیت میزبانی یک دامنه

هاست لینوکس پنج گیگ - HLB3

5GB فضای میزبانی سالانه
10GB پهنای باند ماهانه
ایمیل و پایگاه داده نامحدود
پنج ساب دامین و اف تی پی
قابلیت میزبانی یک دامنه

هاست لینوکس ده گیگ - HLB4

10GB فضای میزبانی سالانه
20GB پهنای باند ماهانه
ایمیل و پایگاه داده نامحدود
پنج ساب دامین و اف تی پی
قابلیت میزبانی یک دامنه

هاست لینوکس بیست گیگ - HLB5

20GB فضای میزبانی سالانه
40GB پهنای باند ماهانه
ایمیل و پایگاه داده نامحدود
ساب‌دامین و اف‌تی‌پی نامحدود
قابلیت میزبانی یک دامنه

هاست لینوکس پنجاه گیگ - HLB6

50GB فضای میزبانی سالانه
100GB پهنای‌باند ماهانه
ایمیل و پایگاه‌داده نامحدود
ساب‌دامین و اف‌تی‌پی نامحدود
قابلیت میزبانی دو دامنه