لایسنس ها

لایسنس کلود لینوکس
 • دارد دریافت آخرین نسخه
 • دارد فعالسازی آنی
 • دارد پشتیبانی مستقیم
 • دارد دسترسی به TDN
 • دارد ساخت VM بر روی سرور Master
لایسنس KernelCare
 • دارد دریافت آخرین نسخه
 • دارد فعالسازی آنی
 • دارد پشتیبانی مستقیم
 • دارد دسترسی به TDN
 • دارد ساخت VM بر روی سرور Master
لایسنس سولاس وی ام Solusvm - Master
 • دارد دریافت آخرین نسخه
 • دارد فعالسازی آنی
 • دارد پشتیبانی مستقیم
 • دارد دسترسی به TDN
 • دارد ساخت VM بر روی سرور Master
لایسنس سولاس وی ام Solusvm - Slave
 • دارد دریافت آخرین نسخه
 • دارد فعالسازی آنی
 • دارد پشتیبانی مستقیم
 • دارد دسترسی به TDN
 • ندارد ساخت VM بر روی سرور Master
Plesk - Web Admin VPS Edition
 • دارد صدور و تحویل آنی
 • 10 تعداد دامنه
 • ندارد Developer Pack
 • امکان سفارش دارد Power Pack
 • ندارد Wordpress Toolkit
 • ندارد Subscription Management
 • ندارد Account Management
 • ندارد Reseller Management
Plesk - Web Pro VPS Edition
 • دارد صدور و تحویل آنی
 • 30 تعداد دامنه
 • دارد Developer Pack
 • امکان سفارش دارد Power Pack
 • دارد Wordpress Toolkit
 • دارد Subscription Management
 • دارد Account Management
 • ندارد Reseller Management
Plesk - Web Host VPS Edition
 • دارد صدور و تحویل آنی
 • بدون محدودیت تعداد دامنه
 • دارد Developer Pack
 • امکان سفارش دارد Power Pack
 • دارد Wordpress Toolkit
 • دارد Subscription Management
 • دارد Account Management
 • دارد Reseller Management
Plesk - Web Admin Dedicated Server
 • دارد صدور و تحویل آنی
 • 10 تعداد دامنه
 • ندارد Developer Pack
 • امکان سفارش دارد Power Pack
 • ندارد Wordpress Toolkit
 • ندارد Subscription Management
 • ندارد Account Management
 • ندارد Reseller Management
Plesk - Web Pro Dedicated Server
 • دارد صدور و تحویل آنی
 • 30 تعداد دامنه
 • دارد Developer Pack
 • امکان سفارش دارد Power Pack
 • دارد Wordpress Toolkit
 • دارد Subscription Management
 • دارد Account Management
 • ندارد Reseller Management
Plesk - Web Host Dedicated Server
 • دارد صدور و تحویل آنی
 • نامحدود تعداد دامنه
 • دارد Developer Pack
 • امکان سفارش دارد Power Pack
 • دارد Wordpress Toolkit
 • دارد Subscription Management
 • دارد Account Management
 • دارد Reseller Management