سرور مجازی آمریکا

سرور مجازی آمریکا بسته یک - VSU1
 • 100 GB فضا
 • 1000 GB پهنای باند
 • 2 GB رم
 • یک آی پی آی پی
 • 1 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • آمریکا محل سرور
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
 • دایرکت ادمین لایسنس رایگان کنترل پنل
سرور مجازی آمریکا بسته دو - VSU2
 • 150 GB فضا
 • 2000 GB پهنای باند
 • 4 GB رم
 • یک آی پی آی پی
 • 2 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • آمریکا محل سرور
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
 • دایرکت ادمین لایسنس رایگان کنترل پنل
سرور مجازی آمریکا بسته سه - VSU3
 • 200 GB فضا
 • 2000 GB پهنای باند
 • 6 GB رم
 • یک آی پی آی پی
 • 2 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • آمریکا محل سرور
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
 • دایرکت ادمین لایسنس رایگان کنترل پنل
سرور مجازی آمریکا بسته چهار - VSU4
 • 200 GB فضا
 • 4000 GB پهنای باند
 • 8 GB رم
 • یک آی پی آی پی
 • 4 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • آمریکا محل سرور
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
 • دایرکت ادمین لایسنس رایگان کنترل پنل