هاست دانلود

هاست دانلود بسته یک - HDB1

15GB فضای میزبانی سالانه
500GB پهنای باند ماهانه
پارک دامین 2 عدد
اکانت اف تی پی 2 عدد
ایمیل و پایگاه داده ندارد
ساب دامین ندارد
قابلیت میزبانی یک دامنه

هاست دانلود بسته دو - HDB2

30GB فضای میزبانی سالانه
1000GB پهنای باند ماهانه
پارک دامین 5 عدد
اکانت اف تی پی 5 عدد
ایمیل و پایگاه داده ندارد
ساب دامین ندارد
قابلیت میزبانی یک دامنه

هاست دانلود بسته سه - HDB3

60GB فضای میزبانی سالانه
1500GB پهنای باند ماهانه
پارک دامین 8 عدد
اکانت اف تی پی 8 عدد
ایمیل و پایگاه داده ندارد
ساب دامین ندارد
قابلیت میزبانی یک دامنه

هاست دانلود بسته چهار - HDB4

100GB فضای میزبانی سالانه
پهنای باند ماهانه نامحدود
پارک دامین 10 عدد
اکانت اف تی پی نامحدود
ایمیل و پایگاه داده ندارد
ساب دامین ندارد
قابلیت میزبانی یک دامنه

هاست دانلود بسته پنج - HDB5

300GB فضای میزبانی سالانه
پهنای باند ماهانه نامحدود
پارک دامین نامحدود
اکانت اف تی پی نامحدود
ایمیل و پایگاه داده ندارد
ساب دامین ندارد
قابلیت میزبانی یک دامنه

هاست دانلود بسته شش - HDB6

500GB فضای میزبانی سالانه
پهنای باند ماهانه نامحدود
پارک دامین نامحدود
اکانت اف تی پی نامحدود
ایمیل و پایگاه داده ندارد
ساب دامین ندارد
قابلیت میزبانی یک دامنه