لایسنس WHMCS

WHMCS - Starter
 • ندارد پشتیبانی
 • دارد دریافت آنی آخرین نسخه
 • دارد ماژول رایگان ثبت دامنه IR
 • دارد فعال شدن آنی لایسنس
 • دارد نمایش کپی رایت
 • تا سقف 250 کاربر محدودیت کاربر
WHMCS - Plus
 • ندارد پشتیبانی
 • دارد دریافت آنی آخرین نسخه
 • دارد ماژول رایگان ثبت دامنه IR
 • دارد فعال شدن آنی لایسنس
 • ندارد نمایش کپی رایت
 • تا سقف 250 کاربر محدودیت کاربر
WHMCS - Professional
 • ندارد پشتیبانی
 • دارد دریافت آنی آخرین نسخه
 • دارد ماژول رایگان ثبت دامنه IR
 • دارد فعال شدن آنی لایسنس
 • ندارد نمایش کپی رایت
 • تا سقف 1000 کاربر محدودیت کاربر
WHMCS - Business
 • ندارد پشتیبانی
 • دارد دریافت آنی آخرین نسخه
 • دارد ماژول رایگان ثبت دامنه IR
 • دارد فعال شدن آنی لایسنس
 • ندارد نمایش کپی رایت
 • بدون محدودیت محدودیت کاربر