سرور مجازی ایران

سرور مجازی ایران بسته یک - VSI1
 • 20 GB SSD فضا
 • 100 GB پهنای باند
 • 2 GB رم
 • یک آی پی آی پی
 • 2 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
 • دایرکت ادمین لایسنس رایگان کنترل پنل
 • دارد DDoS Protection
سرور مجازی ایران بسته دو - VSI2
 • 30 GB SSD فضا
 • 150 GB پهنای باند
 • 2.5 GB رم
 • یک آی پی آی پی
 • 2 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
 • دایرکت ادمین لایسنس رایگان کنترل پنل
 • دارد DDoS Protection
سرور مجازی ایران بسته سه - VSI3
 • 50 GB SSD فضا
 • 250 GB پهنای باند
 • 3 GB رم
 • یک آی پی آی پی
 • 4 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
 • دایرکت ادمین لایسنس رایگان کنترل پنل
 • دارد DDoS Protection
سرور مجازی ایران بسته چهار - VSI4
 • 80 GB SSD فضا
 • 400 GB پهنای باند
 • 4 GB رم
 • یک آی پی آی پی
 • 8 هسته پردازنده
 • لینوکس انتخابی سیستم عامل
 • ایران محل سرور
 • 1 Gb/s آپلینک
 • 99% آپتایم
 • دارد پیکربندی های اولیه رایگان
 • دایرکت ادمین لایسنس رایگان کنترل پنل
 • دارد DDoS Protection