هاست لینوکس خارج

هاست لینوکس خارج بسته یک - HLE1 0 موجود است

0.5GB فضای میزبانی سالانه
10GB پهنای باند ماهانه
یک اکانت ایمیل و پایگاه داده
یک ساب دامین و اف تی پی
قابلیت میزبانی یک دامنه
کشور میزبانی آمریکا

هاست لینوکس خارج بسته دو - HLE2 0 موجود است

1GB فضای میزبانی سالانه
50GB پهنای باند ماهانه
یک اکانت ایمیل و پایگاه داده
یک ساب دامین و اف تی پی
قابلیت میزبانی یک دامنه
کشور میزبانی آمریکا

هاست لینوکس خارج بسته سه - HLE3

2GB فضای میزبانی سالانه
100GB پهنای باند ماهانه
ایمیل و پایگاه داده نامحدود
پنج ساب دامین و اف تی پی
قابلیت میزبانی یک دامنه
کشور میزبانی آمریکا

هاست لینوکس خارج بسته چهار - HLE4

5GB فضای میزبانی سالانه
200GB پهنای باند ماهانه
ایمیل و پایگاه داده نامحدود
پنج ساب دامین و اف تی پی
قابلیت میزبانی یک دامنه
کشور میزبانی آمریکا

هاست لینوکس خارج بسته پنج - HLE5

10GB فضای میزبانی سالانه
400GB پهنای باند ماهانه
ایمیل و پایگاه داده نامحدود
ساب‌دامین و اف‌تی‌پی نامحدود
قابلیت میزبانی یک دامنه
کشور میزبانی آمریکا

هاست لینوکس خارج بسته شش - HLE6

20GB فضای میزبانی
800GB پهنای‌باند
ایمیل و پایگاه‌داده نامحدود
ساب‌دامین و اف‌تی‌پی نامحدود
قابلیت میزبانی یک دامنه
کشور میزبانی آمریکا