میزبانی وب لینوکس خارج بسته یک

0.5GB فضای میزبانی سالانه
10GB پهنای باند ماهانه
یک اکانت ایمیل و پایگاه داده
یک ساب دامین و اف تی پی
قابلیت میزبانی یک دامنه
کشور میزبانی آمریکا

میزبانی وب لینوکس خارج بسته دو

1GB فضای میزبانی سالانه
50GB پهنای باند ماهانه
یک اکانت ایمیل و پایگاه داده
یک ساب دامین و اف تی پی
قابلیت میزبانی یک دامنه
کشور میزبانی آمریکا

میزبانی وب لینوکس خارج بسته سه

2GB فضای میزبانی سالانه
100GB پهنای باند ماهانه
ایمیل و پایگاه داده نامحدود
پنج ساب دامین و اف تی پی
قابلیت میزبانی یک دامنه
کشور میزبانی آمریکا

میزبانی وب لینوکس خارج بسته چهار

5GB فضای میزبانی سالانه
200GB پهنای باند ماهانه
ایمیل و پایگاه داده نامحدود
پنج ساب دامین و اف تی پی
قابلیت میزبانی یک دامنه
کشور میزبانی آمریکا

میزبانی وب لینوکس خارج بسته پنج

10GB فضای میزبانی سالانه
400GB پهنای باند ماهانه
ایمیل و پایگاه داده نامحدود
ساب‌دامین و اف‌تی‌پی نامحدود
قابلیت میزبانی یک دامنه
کشور میزبانی آمریکا

میزبانی وب لینوکس خارج بسته شش

20GB فضای میزبانی
800GB پهنای‌باند
ایمیل و پایگاه‌داده نامحدود
ساب‌دامین و اف‌تی‌پی نامحدود
قابلیت میزبانی یک دامنه
کشور میزبانی آمریکا

Powered by WHMCompleteSolution